ลงทะเบียนฟรีและเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับนักสำรวจปริศนา

การสำรวจปริศนาคืออะไร

การสำรวจปริศนาคือเครื่องมือที่หาบุคคลทั่วไปในการสังเกตคุณภาพของสินค้าหรือบริการในอุตสาหกรรมหลายๆ อย่าง ซึ่งจะปลอมตัวเหมือนลูกค้าจริงๆ โดยผ่านการฝึกฝนและการอบรม นักสำรวจปริศนาจะเข้าสำรวจตามสถานที่ต่าง ดำเนินการตามสถานการณ์ที่ได้อบรมและทำการกรอกข้อมูลของการสำรวจปริศนา

 

ตัวอย่างเช่น คุณไปที่ร้านค้าและสังเกตความสะอาดของสถานที่ การสนทนาระหว่างพนักงานและสอบถามพนักงานเพื่อทดสอบความรู้ คุณรายงานผลของประสบการณ์ที่ได้เกิดกับคุณและพวกเราจะตรวจสอบข้อมูลและรายงานผลกลับไปให้กับทางลูกค้าถึงผลทีได้ ประสิทธิภาพของพนักงานจะถูกวัดและเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ควรจะเป็น นี่เป็นการช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าในการกำหนดจุดอ่อนและสิ่งไหนที่สามารถปรับปรุงได้ ดังนั้นการสำรวจปริศนาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการบริการลูกค้าและมันสามารถช่วยดูแลพนักงานของพวกเขาให้อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องการ

เลือกพื้นที่ของคุณและลงทะเบียน

World Map South-East Asian shoppers European shoppers Japan shoppers China shoppers Australia shoppers Shoppers from rest of the world Shoppers from rest of the world Shoppers from rest of the world

 

MSPA: Mystery Shopping Providers Association World ESOMAR Research International Mystery Shopping Alliance