Libre ang pagsali bilang isang Mystery Shopper

Anu ang mystery shopping?

Ang mystery shopping ay isang paraan upang ang mga taong kagaya mo ay makapag obserba sa mga produkto/serbisyo sa maraming industriya habang nagpapanggap bilang isang aktwal na  kustomer.  Sa pagbibigay ng malinaw na instruksiyon at pagsasanay ang isang mystery shopper ay bumibista sa isang lokasyon at isinasagawa ang pagobserba at  sinasagutan ang datos matapos ang pagbisita.

Halimbawa, bumisita sa isang tindahan, magobserba sa kalinisan ng lokasyon, makipag usap sa mga tagapamahalaempleyado at magtanong upang masubok ang kaalaman ng mga empleyado sa kanilang trabaho.

Piliin ang inyong lugar at magpatala

World Map South-East Asian shoppers European shoppers Japan shoppers China shoppers Australia shoppers Shoppers from rest of the world Shoppers from rest of the world Shoppers from rest of the world

 

MSPA: Mystery Shopping Providers Association World ESOMAR Research International Mystery Shopping Alliance